PRIVACYBELEID VAN KEYWORDS STUDIOS VOOR APPLE ARCADE GAMES

’18 april 2021

 

Keywords Studios (hierna, “het Bedrijf”, “wij”, “ons” en “onze”), respecteert de privacyrechten van onze gebruikers en zet zich in voor het beschermen van de gegevens die via onze producten en services worden verzameld. Dit beleid is alleen van toepassing op Keywords Studios Games op Apple Arcade, hieronder benoemd als het “Spel”.

In dit privacybeleid (het “Privacybeleid”) wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens we van u kunnen verzamelen wanneer u gebruik maakt van of toegang heeft tot de Online Services, en hoe we deze gegevens verzamelen, opslaan, vrijgeven, overdragen, beschermen en anderszins verwerken met als oogmerk het bedienen en verschaffen van het Spel.

De juridische grondslag voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens is rechtmatig op grond van onze legitieme belangen om zorg te dragen voor een correct functioneren van onze bedrijfsvoering.

Behalve indien dit hierin wordt vermeld of de context dit anders vereist, hebben de bepalingen die in dit Privacybeleid worden gebruikt de betekenis die eraan is toegekend op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (EU) 2016/679.

 

VOOR WIE GELDT DIT PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid geldt voor alle gebruikers van onze Spellen op Apple Arcade via alle ondersteunde Apple-apparaten (iOS, iPad, MacOS, TvOS).

 

ONZE RELATIE MET DE APPLE ARCADE

Naast ons speelt ook Apple een beherende rol met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. De gegevens die u verschaft wanneer u zich registreert bij de Apple Arcade, alsmede uw gebruikt van de Apple Arcade, zullen persoonlijke gegevens zijn die onder het beheer van Apple vallen.

 

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE

In het Spel worden “Persoonlijke gegevens” verzameld tijdens het spelen van het spel om spelvoortgang bij te houden, het opslaan van spelgegevens op meerdere Apple-apparaten toe te staan, prestaties te registreren, (‘Spelvoortgangsgegevens’) en online matchmaking voor multiplayer-spellen mogelijk te maken. De gegevens die we verzamelen kunnen niet worden gebruikt om u te identificeren, maar hebben wel betrekking op u.

Spelvoortgangsgegevens zijn de enige persoonlijke gegevens die in het spel worden verzameld. Deze Spelvoortgangsgegevens worden opgeslagen op Apple-services zoals iCloud en GameCenter voor opgeslagen spellen en voortgang, en GameCenter voor prestaties, en worden beheerd door het beleid van Apple.

In het spel wordt het GameCenter-id bijgehouden voor de prestaties, opgeslagen spellen en voor het opslaan van hetzelfde account op verschillende Apple-apparaten.

Onze multiplayer-servers verzamelen het GameCenter-alias om online matchmaking toe te kunnen passen. Deze gegevens worden niet opgeslagen. Het GameCenter-alias wordt gewist zodra de matchmaking is voltooid en een multiplayer-spel wordt gestart.

Wij slaan geen persoonlijke gegevens of spelgegevens op onze servers op. De gegevens worden verzameld en opgeslagen op Apple Services zoals iCloud en GameCenter.

Wij maken geen gebruik van analyseservices van derden voor het verzamelen of opslaan van gegevens en we maken geen gebruik van cookies of vergelijkbare traceringstechnologie om gebruikersactiviteiten te traceren wanneer u het Spel speelt.

Het Spel probeert geen toegang te krijgen tot gegevens van andere Apps op uw apparaat.

 

Naast de Spelvoortgangsgegevens kunnen wij de volgende persoonlijke gegevens van u verzamelen en verwerken (tezamen: “Uw gegevens”):

Gegevens die u wellicht verschaft wanneer u contact met ons opneemt voor ondersteuning

Uw naam; en

Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres.

 

Hoe krijgt u toegang tot uw persoonlijke gegevens en kunt u deze beheren
U kunt afwijzen dat gegevens in iCloud worden opgeslagen of dat gegevens naar GameCenter worden verzonden. Als u iCloud-gegevensopslag wilt uitschakelen, moet u iCloud uitschakelen in de Apple-instellingen voor ons Spel. Als u het versturen van gegevens naar GameCenter wilt stoppen, moet u zich afmelden uit GameCenter in de Apple-instellingen.

 

Waar wij persoonlijke gegevens opslaan en verwerken
Het Spel verzamelt gegevens en slaat deze op Apple-services zoals iCloud op voor opgeslagen spellen en op GameCenter voor prestaties. Wij slaan geen persoonlijke gegevens op onze servers op.

 

Ons beleid ten aanzien van kinderen
Het Spel zal gegevens van kinderen op dezelfde manier verzamelen, gebruiken en vrijgeven als voor andere gebruikers, zoals wordt vermeld in dit beleid. Gebruik in het Spel van gegevens van kinderen is beperkt tot de ondersteuning van interne bediening van het Spel. Als ouder kunt u afwijzen dat gegevens van uw kind worden verzameld door iCloud uit te schakelen voor ons Spel en uw kind af te melden uit GameCenter.

 

HOE STEL IK EEN VRAAG?
Contactgegevens voor vragen over het beleid voor de bescherming van persoonsgegevens of over persoonlijke gegevens.

E-mail: DataProtectionManager@keywordsstudios.ccom